Устали искать трансляции любимых каналов?

Регистрируйтесь у нас и смотрите 3 дня бесплатно!

Регистрация
 • 00:45 הסולטן פרק 196
  הורם לוקחת הלוואה מרקל, אבל הזהב נשדד. הורם אינה יכולה לשלם את משכורות השפחות. שאח סולטן והאטיג'ה מקוות שזה יגרום למרד בהרמון שיכניס את הורם לצרות. האטיג'ה עושה הכול כדי למצוא את הקבר של איברהים.
 • 01:45 ירח מלא פרק 1
  פריט הוא איש עסקים פדנטי. נאזלי, סטודנטית מוכשרת לקולינריה, מתקבלת לעבודה בתור טבחית בביתו. בגלל שעות העבודה, השניים לא נפגשים אף פעם. נאזלי מנסה לשנות את הסדר הנוקשה של פריט, והוא מתקשה לקבל זאת.
 • 02:40 סיפור האי פרק 7
  האזיראן ופויראז לוקחים את ההלוואה מהבנק יחד. האקן אומר להאזיראן ששניהם יסתירו מפויראז את סודותיהם. אידיל מגלה שהאזיראן זקוקה לפרחים וקונה את כולם. זיינפ אומרת לגורקם שהיא רוצה למכור את הבית. כ' עב'.
 • 03:35 צרות גדולות פרק 26
  שאהין ואיפק נוסעים לדבר עם ברק כדי לגלות מי רצח את בוראק. סימגה שוב באה לביתה של איפק בלי להודיע, ואיפק מעירה לה על כך. איפק מוצאת עוד מפתח ששייך לארגון בבית של אורהאן. נאזלי מנסה להיות כוכבת רשת.
 • 04:30 ירח מלא פרק 1
  פריט הוא איש עסקים פדנטי. נאזלי, סטודנטית מוכשרת לקולינריה, מתקבלת לעבודה בתור טבחית בביתו. בגלל שעות העבודה, השניים לא נפגשים אף פעם. נאזלי מנסה לשנות את הסדר הנוקשה של פריט, והוא מתקשה לקבל זאת.
 • 05:35 תמיד איתך פרק 2
  דמיר מודיע לעובדים שמעתה אסור לקיים קשר זוגי בחברה. בורה ומרווה המאורסים מבולבלים. דמיר רוצה לשלם לסלין כדי שתעזוב את הבית בהקדם. סלין מחליטה ליזום את "מבצע ברדלס" לסילוק דמיר מהחברה.
 • 06:25 הסולטן פרק 196
  הורם לוקחת הלוואה מרקל, אבל הזהב נשדד. הורם אינה יכולה לשלם את משכורות השפחות. שאח סולטן והאטיג'ה מקוות שזה יגרום למרד בהרמון שיכניס את הורם לצרות. האטיג'ה עושה הכול כדי למצוא את הקבר של איברהים.
 • 07:25 ירח מלא פרק 1
  פריט הוא איש עסקים פדנטי. נאזלי, סטודנטית מוכשרת לקולינריה, מתקבלת לעבודה בתור טבחית בביתו. בגלל שעות העבודה, השניים לא נפגשים אף פעם. נאזלי מנסה לשנות את הסדר הנוקשה של פריט, והוא מתקשה לקבל זאת.
 • 08:20 סיפור האי פרק 7
  האזיראן ופויראז לוקחים את ההלוואה מהבנק יחד. האקן אומר להאזיראן ששניהם יסתירו מפויראז את סודותיהם. אידיל מגלה שהאזיראן זקוקה לפרחים וקונה את כולם. זיינפ אומרת לגורקם שהיא רוצה למכור את הבית. כ' עב'.
 • 09:15 צרות גדולות פרק 26
  שאהין ואיפק נוסעים לדבר עם ברק כדי לגלות מי רצח את בוראק. סימגה שוב באה לביתה של איפק בלי להודיע, ואיפק מעירה לה על כך. איפק מוצאת עוד מפתח ששייך לארגון בבית של אורהאן. נאזלי מנסה להיות כוכבת רשת.
 • 10:10 תמיד איתך פרק 2
  דמיר מודיע לעובדים שמעתה אסור לקיים קשר זוגי בחברה. בורה ומרווה המאורסים מבולבלים. דמיר רוצה לשלם לסלין כדי שתעזוב את הבית בהקדם. סלין מחליטה ליזום את "מבצע ברדלס" לסילוק דמיר מהחברה.
 • 11:00 הסולטן פרק 196
  הורם לוקחת הלוואה מרקל, אבל הזהב נשדד. הורם אינה יכולה לשלם את משכורות השפחות. שאח סולטן והאטיג'ה מקוות שזה יגרום למרד בהרמון שיכניס את הורם לצרות. האטיג'ה עושה הכול כדי למצוא את הקבר של איברהים.
 • 12:00 ירח מלא פרק 1
  פריט הוא איש עסקים פדנטי. נאזלי, סטודנטית מוכשרת לקולינריה, מתקבלת לעבודה בתור טבחית בביתו. בגלל שעות העבודה, השניים לא נפגשים אף פעם. נאזלי מנסה לשנות את הסדר הנוקשה של פריט, והוא מתקשה לקבל זאת.
 • 12:55 סיפור האי פרק 7
  האזיראן ופויראז לוקחים את ההלוואה מהבנק יחד. האקן אומר להאזיראן ששניהם יסתירו מפויראז את סודותיהם. אידיל מגלה שהאזיראן זקוקה לפרחים וקונה את כולם. זיינפ אומרת לגורקם שהיא רוצה למכור את הבית. כ' עב'.
 • 13:50 צרות גדולות פרק 26
  שאהין ואיפק נוסעים לדבר עם ברק כדי לגלות מי רצח את בוראק. סימגה שוב באה לביתה של איפק בלי להודיע, ואיפק מעירה לה על כך. איפק מוצאת עוד מפתח ששייך לארגון בבית של אורהאן. נאזלי מנסה להיות כוכבת רשת.
 • 14:45 תמיד איתך פרק 2
  דמיר מודיע לעובדים שמעתה אסור לקיים קשר זוגי בחברה. בורה ומרווה המאורסים מבולבלים. דמיר רוצה לשלם לסלין כדי שתעזוב את הבית בהקדם. סלין מחליטה ליזום את "מבצע ברדלס" לסילוק דמיר מהחברה.
 • 15:35 הסולטן פרק 196
  הורם לוקחת הלוואה מרקל, אבל הזהב נשדד. הורם אינה יכולה לשלם את משכורות השפחות. שאח סולטן והאטיג'ה מקוות שזה יגרום למרד בהרמון שיכניס את הורם לצרות. האטיג'ה עושה הכול כדי למצוא את הקבר של איברהים.
 • 16:35 ירח מלא פרק 1
  פריט הוא איש עסקים פדנטי. נאזלי, סטודנטית מוכשרת לקולינריה, מתקבלת לעבודה בתור טבחית בביתו. בגלל שעות העבודה, השניים לא נפגשים אף פעם. נאזלי מנסה לשנות את הסדר הנוקשה של פריט, והוא מתקשה לקבל זאת.
 • 17:30 סיפור האי פרק 7
  האזיראן ופויראז לוקחים את ההלוואה מהבנק יחד. האקן אומר להאזיראן ששניהם יסתירו מפויראז את סודותיהם. אידיל מגלה שהאזיראן זקוקה לפרחים וקונה את כולם. זיינפ אומרת לגורקם שהיא רוצה למכור את הבית. כ' עב'.
 • 18:25 צרות גדולות פרק 26
  שאהין ואיפק נוסעים לדבר עם ברק כדי לגלות מי רצח את בוראק. סימגה שוב באה לביתה של איפק בלי להודיע, ואיפק מעירה לה על כך. איפק מוצאת עוד מפתח ששייך לארגון בבית של אורהאן. נאזלי מנסה להיות כוכבת רשת.
 • 19:20 תמיד איתך פרק 3
  דמיר וסלין נפגשים עם מר יילדירים לגבי פרויקט המלון. סלין נותנת לדמיר חלב, ויש לו תגובה אלרגית. הבנות מתכננות נקמה בדמיר. דמיר מחליף את מנעול הבית, אך זה לא עוצר את סלין. אימא של סלין מחפשת לה שידוך.
 • 20:10 הסולטן פרק 197
  הורם לוקחת עוד הלוואה, הפעם מסוחרת ונציאנית, ומשלמת את המשכורות. לשאח סולטן יש תוכנית סודית. מוסטפה מודיע במכתב לאביו על שיפוץ מספנה, מה שמחייב את אישור הסולטן. רוסטם משמיד את המכתב לפני שיגיע ליעדו.
 • 21:10 ירח מלא פרק 2
  נאזלי מקבלת גם את תפקיד המנקה אצל פריט, והשניים נפגשים סוף סוף. פריט מתבקש לשמור על אחיינו בולוט, שנהנה מאוד מידידותה של נאזלי. נאזלי ופאטוש מחליטים לעקוב אחר אסומאן כדי לגלות עם מי היא מבלה.כ' עב'.
 • 22:05 סיפור האי פרק 8
  האזיראן מגלה שאידיל רוקנה את חנות הפרחים. האקן מדבר עם אידיל והיא מציעה לתת להם את הפרחים, אך הורסת אותם וטוענת שנבלו. האקן מפתיע את האזיראן ולוקח אותה לחממה שהוא מכיר והם מבלים את הלילה בהכנת זרים.
 • 23:00 צרות גדולות פרק 27
  איפק ושאהין חוזרים לדבר עם זיינפ אחרי שאיפק מבינה שזיינפ שיקרה. נאזלי מצליחה ברשתות החברתיות. דורוק עובר לגור אצל שאהין עד שיחלים. אימו של בוראק מנסה לשכנע את השוטרים להפסיק את החקירה בנוגע למות בנה.
 • 23:55 תמיד איתך פרק 3
  דמיר וסלין נפגשים עם מר יילדירים לגבי פרויקט המלון. סלין נותנת לדמיר חלב, ויש לו תגובה אלרגית. הבנות מתכננות נקמה בדמיר. דמיר מחליף את מנעול הבית, אך זה לא עוצר את סלין. אימא של סלין מחפשת לה שידוך.
Back to top